عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

سلام بر شما! خوش آمدید!

- عرفان خراسان، به کوشش مردمی دانشی، به ویژه دانشجویان گروه عرفان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور راه اندازی شده و موضوع آن بررسی مسائل باطنی است.
- اینجا فضایی است برای گفتگو، میدانی است برای شکوفایی، پنجره ای است به سوی زیبایی.

دبیر سایت: دکتر محی الدین قنبری

* سخن هفته:

- در راه یگانگى نه کفر است و نه دین
یک گام ز خود برون نه و راه ببین‏

اى جان و جهان! تو راه اسلام گزین
با مار سیه نشین و با خود منشین‏ (بوسعید ابوالخیر؛ منقول در نفحات جامی، به کوشش محمود عابدی، 309)


- جمله خیالات جهان ، پیش خیال او روان
مانند آهن پاره ها ، در جذبه ی آهن ربا

- اندیشه ها مرغان هوایی اند.
اندیشه ها لطیف اند،
بر ایشان حکم نتوان کردن که نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر.

آن اندیشه ها را حق تعالی پدید می آورد در تو.
تو نتوانی آن را به صدهزار جهد و لاحول از خود دور کردن.
(مولوی، فیه مافیه)

- با هر کمالت اندکی آشفتگی خوش است
هر چند عقل کل شده ای بی جنون مباش. (عبدالقادر بیدل دهلوی)

- عشق، مردم خوار است؛ بی عشق، مردم خار است. (خواجه
عبدالله انصاری، رساله دل و جان)


- دل من ارزنی
عشق تو کوهی
چه سایی زیر کوهی
ارزنی را؟ (رودکی سمرقندی)

- صدشکر که دیدیم چو ما بی دل و دین بود
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم (حافظ)

- به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را (حافظ)

- شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتیست که از روزگار هجران گفت (حافظ)

- باده نوشی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست! (حافظ)

- حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جوی
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را (حافظ)

- بر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی
زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد! (مولوی)

- لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز! (شاهبداغ خان)

- فلسفه، تمرین مردن است. (سقراط)

- میوه ی کدام فصلی
که هیچ وقت نمی رسی ... (اشغالگر)


- قال الجنید:
حقایق بیزارند از اینکه براى دل‏ها چیزى براى تفسیر و تأویل باقى گذارند. (ترجمه مهدی محبتی، ص 368)

آخرین نظرات

سلام به شما

برنامه آموزشی گروه عرفان در نیمسال اول 94-1393 (ورودی های 1393) را ملاحظه می نمایید:

یکشنبه:

17-15، دکتر محی الدین قنبری: آشنایی با علوم اسلامی

19-17، دکتر فرزاد عباسی: متون عرفانی فارسی 

21-19، دکتر محمد دشتی: زبان تخصصی عربی 1


دوشنبه:

12-10، دکتر فرزاد عباسی: عرفان در قرآن و روایات

15-13، دکتر محی الدین قنبری: فلسفه اسلامی 1

17-15، دکتر داود چوگانیان: مبانی عرفان و تصوف


دوستان ورودی جدید گروه عرفان! به دانشگاه خوش آمدید!!

نظرات  (۳)

سلام به شما دوست خوب ! در نگاه قران "علم " با "حلم" همراه است وشاید یکی از بهترین معانی حلم همان "بردباری " است .البته از آن جا که اکثر ما به مطالعه منظم خو نگرفته ایم در ابتدا اندکی دشوار است اما با یاری خداوندگار دوستدار دانایی و صبر و حلم به شیرینی ولذت دانایی دست خواهیم یافت .
درپناه "او" خوب وخوش باشید .
سلام ممنونم از خوش امد گویی شما من با عشق وعلاقه فراوان وارد شدم ومیخواستم از مطالعه وفرصتهای بوجود امده در کلاس لذت ببرم اما بعداز گذشت یک ماه به خاطر کارهای تحقیقی بعضی از اساتید انگیزه خود را ازدست داده و برای رفع تکلیف دست بدامن دوستان واشنایان شده ام.
پاسخ:
سلام به شما
مقطع آموزشی کارشناسی ارشد برای تحقیق و پژوهش طراحی شده است و کمک گ
رفتن از کسی با مسئولیت خودتان اشکالی ندارد. 
دانش با کیبایی همراه است مهم این است که به تلاش خود ادامه دهید و در شرایط جدید قرار بگیرید.
موفق باشید.
سلام به دوستان ورودی جدید ! تبریک زیاد به شما که توفیق تحصیل در یکی از بهترین رشته های حوزه الهیات را یافتید . این دم را بسی غنیمت شمرید که این نیز خواهد گذشت . 
با آرزوی موفقیتتان به مدد او که یادش جان افزاست!
پاسخ:
البته در یک رویکرد، عرفان و عرفان اسلامی زیرمجموعه الهیات هست و از رویکردهای دیگر می توان با نگرش های ادبیات و میراث فرهنگی، جامعه شناختی، روانشناختی، تاریخ ادیان و فرق، فلسفه و پدیدارشناختی و بالاخره با رویکرد انسان شناختی به عرفان و تصوف پرداخت؛ به هر حال اصل سخنتان برجاست که همان تبریک و خجستگی است!
 تا باد چنین بادا!