عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

سلام بر شما! خوش آمدید!

- عرفان خراسان، به کوشش مردمی دانشی، به ویژه دانشجویان گروه عرفان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور راه اندازی شده و موضوع آن بررسی مسائل باطنی است.
- اینجا فضایی است برای گفتگو، میدانی است برای شکوفایی، پنجره ای است به سوی زیبایی.

دبیر سایت: دکتر محی الدین قنبری

* سخن هفته:

- در راه یگانگى نه کفر است و نه دین
یک گام ز خود برون نه و راه ببین‏

اى جان و جهان! تو راه اسلام گزین
با مار سیه نشین و با خود منشین‏ (بوسعید ابوالخیر؛ منقول در نفحات جامی، به کوشش محمود عابدی، 309)


- جمله خیالات جهان ، پیش خیال او روان
مانند آهن پاره ها ، در جذبه ی آهن ربا

- اندیشه ها مرغان هوایی اند.
اندیشه ها لطیف اند،
بر ایشان حکم نتوان کردن که نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر.

آن اندیشه ها را حق تعالی پدید می آورد در تو.
تو نتوانی آن را به صدهزار جهد و لاحول از خود دور کردن.
(مولوی، فیه مافیه)

- با هر کمالت اندکی آشفتگی خوش است
هر چند عقل کل شده ای بی جنون مباش. (عبدالقادر بیدل دهلوی)

- عشق، مردم خوار است؛ بی عشق، مردم خار است. (خواجه
عبدالله انصاری، رساله دل و جان)


- دل من ارزنی
عشق تو کوهی
چه سایی زیر کوهی
ارزنی را؟ (رودکی سمرقندی)

- صدشکر که دیدیم چو ما بی دل و دین بود
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم (حافظ)

- به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را (حافظ)

- شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتیست که از روزگار هجران گفت (حافظ)

- باده نوشی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست! (حافظ)

- حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جوی
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را (حافظ)

- بر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی
زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد! (مولوی)

- لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز! (شاهبداغ خان)

- فلسفه، تمرین مردن است. (سقراط)

- میوه ی کدام فصلی
که هیچ وقت نمی رسی ... (اشغالگر)


- قال الجنید:
حقایق بیزارند از اینکه براى دل‏ها چیزى براى تفسیر و تأویل باقى گذارند. (ترجمه مهدی محبتی، ص 368)

آخرین نظرات

سلام به دانشجویان عزیز


1. کتابی که به عنوان متن اصلی برای درس روش تحقیق در نیمسال بعد لازم است تهیه شود، کتاب «مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی» از دکتر محمدرضا حافظ نیا است که توسط انتشارات سمت چاپ شده است.

2. درس روش تحقیق در کارشناسی ارشد با هدف آماده سازی دانشجو برای انجام یک تحقیق علمی (پایان نامه) ارائه می شود. به همین منظور در اینجا دانشجویان باید علاوه بر جبران کاستی دانش و مهارتهای خود در دوره های پیشین متوجه معیارها و شرایط یک تحقیق علمی در تخصص خود نیز باشند. یکی از ابعاد لازم برای این کار مرجع شناسی است. مرجع شناسی برای رشته عرفان می تواند از دامنه منابع ادبیات فارسی و علوم اسلامی استفاده کند. به همین منظور پاور پوینت زیر که یکی از منابع درسی برای مرجع شناسی در رشته زبان و ادبیات فارسی است را ملاحظه و دریافت کنید.


 این منبع تا اندازه ای نیاز به به روزرسانی دارد که در کلاس مواردی را عرض خواهم کرد. شما می توانید تا مهرماه با مراجعه به کتابخانه به خصوص در بخش مرجع موارد مندرج در آن را ملاحظه کرده  و به مهارتهای مطالعه و تحقیق خود بیفزایید. در روز 26 مهر ماه از این فایل آزمونی به ارزش 4 نمره از 20 از شما گرفته خواهد شد.

کتاب دیگری که به روزتر است و از زاویه ای دیگر می تواند مکمل این بحث باشد کتابی است که با نام مهارتهای تحقیق و مأخذشناسی علوم اسلامی )به قلم دکتر حسین صابری از سوی انتشارات سمت (1390) عرضه شده است.