عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

سلام بر شما! خوش آمدید!

- عرفان خراسان، به کوشش مردمی دانشی، به ویژه دانشجویان گروه عرفان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور راه اندازی شده و موضوع آن بررسی مسائل باطنی است.
- اینجا فضایی است برای گفتگو، میدانی است برای شکوفایی، پنجره ای است به سوی زیبایی.

دبیر سایت: دکتر محی الدین قنبری

* سخن هفته:

- در راه یگانگى نه کفر است و نه دین
یک گام ز خود برون نه و راه ببین‏

اى جان و جهان! تو راه اسلام گزین
با مار سیه نشین و با خود منشین‏ (بوسعید ابوالخیر؛ منقول در نفحات جامی، به کوشش محمود عابدی، 309)


- جمله خیالات جهان ، پیش خیال او روان
مانند آهن پاره ها ، در جذبه ی آهن ربا

- اندیشه ها مرغان هوایی اند.
اندیشه ها لطیف اند،
بر ایشان حکم نتوان کردن که نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر.

آن اندیشه ها را حق تعالی پدید می آورد در تو.
تو نتوانی آن را به صدهزار جهد و لاحول از خود دور کردن.
(مولوی، فیه مافیه)

- با هر کمالت اندکی آشفتگی خوش است
هر چند عقل کل شده ای بی جنون مباش. (عبدالقادر بیدل دهلوی)

- عشق، مردم خوار است؛ بی عشق، مردم خار است. (خواجه
عبدالله انصاری، رساله دل و جان)


- دل من ارزنی
عشق تو کوهی
چه سایی زیر کوهی
ارزنی را؟ (رودکی سمرقندی)

- صدشکر که دیدیم چو ما بی دل و دین بود
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم (حافظ)

- به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را (حافظ)

- شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتیست که از روزگار هجران گفت (حافظ)

- باده نوشی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست! (حافظ)

- حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جوی
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را (حافظ)

- بر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی
زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد! (مولوی)

- لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز! (شاهبداغ خان)

- فلسفه، تمرین مردن است. (سقراط)

- میوه ی کدام فصلی
که هیچ وقت نمی رسی ... (اشغالگر)


- قال الجنید:
حقایق بیزارند از اینکه براى دل‏ها چیزى براى تفسیر و تأویل باقى گذارند. (ترجمه مهدی محبتی، ص 368)

آخرین نظرات

سایت های فرهنگ هند

چهارشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۳، ۰۳:۴۸ ب.ظ
اشاره
یکی از سرچشمه ها و عوامل تاثیرگذار در فرهنگ خراسان و از جمله عرفان خراسان، فرهنگ و دینهای هندی بودایی است. تارنماهایی که در زیر مشاهده می کنید می توانند دریچه هایی برای بازنمایی این امر و تحقیق و مطالعه در آن باشند. 

 


هند در ویکیپدیا 

http://en.wikipedia.org/wiki/India

اقتصاد هند در ویکپدیا 
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_India

سینمای هند 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_India

پرتال ملی هند
http://india.gov.in/

وزارت گردشگری هند 
http://www.incredibleindia.org/french/index.asp

سایت هندوستان 
http://www.india.com/

تایمز هندوستان
http://timesofindia.indiatimes.com/

نقشه های هندوستان 

http://www.mapsofindia.com/

هندوستان در کتابخانه کنگره 
http://memory.loc.gov/frd/cs/intoc.html

پرتال رسمی دولت هند 
http://goidirectory.nic.in/

تاریخ و جغرافیای هند 
http://www.infoplease.com/ipa/A0107629.html

زبان های هندوستان 
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=in

درآمدی بر هند 

http://mesimagesdinde.blogspot.com/  
 
هنر هند
http://www.artindia.net/

هند باستان در موزه بریتانیا 
http://www.ancientindia.co.uk/

سایت هندوستان 
http://www.india.org/

فرهنگ هند در ویکیپدیا 
http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_India

تاریخ هند 
http://www.indianchild.com/history_of_india.htm

فرهنگ هند 
http://www.indianchild.com/culture%20_1.htm

فرهنگ هند 
http://www.culturalindia.net/

فرهنگ سنتی هند 
http://www.everyculture.com/Ge-It/India.html

فرهنگ سنتی هند 
http://www.indianmirror.com/culture/cul1.html

فرهنگ هند 
http://www.mapsofindia.com/culture/

وزارت فرهنگ هند 
http://www.indiaculture.nic.in/

فرهنگ  میراث فرهنگی هند 
http://india.gov.in/knowindia/culture_heritage.php

دائره المعارف فرهنگ و هنر هند 
http://www.culturopedia.com/

فرهنگ غذایی هند 
http://www.greenwood.com/catalog/GR2487.aspx

فرهنگ های باستانی هند 
http://indian-history.suite101.com/article.cfm/ancient-civilizations-of-indiathe-vedic-culture

دائره المعارف فرهنگ هند 
http://www.indianetzone.com/

هنر ، فرهنگ و سبک زندگی در هند 
http://www.thehorizons.com/

هنر و فرهنگ در هند 
http://www.escapeartist.com/india/art.html

مرکز فرهنگی هند 
http://www.icchouston.org/

فرهنگ هند 
http://www.indiasite.com/culture/

منبع: سایت انسان شناسی و فرهنگ

http://anthropology.ir/node/4658

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۶/۰۵
محی الدین قنبری

هندوستان

بودایی

بودیسم

هند