عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

سلام به شما! خوش آمدید!

- عرفان خراسان، به کوشش مردمی دانشی، به ویژه گروه عرفان دانشگاه آزاد نیشابور راه اندازی شده و موضوع آن بررسی مسائل باطنی است.
- اینجا فضایی است برای گفتگو، میدانی است برای شکوفایی، پنجره ای است به سوی زیبایی.

**** سخن هفته:

- در راه یگانگى نه کفر است و نه دین
یک گام ز خود برون نه و راه ببین‏

اى جان و جهان! تو راه اسلام گزین
با مار سیه نشین و با خود منشین‏ (بوسعید ابوالخیر؛ منقول در نفحات جامی، به کوشش محمود عابدی، 309)


- جمله خیالات جهان ، پیش خیال او روان
مانند آهن پاره ها ، در جذبه ی آهن ربا

- اندیشه ها مرغان هوایی اند.
اندیشه ها لطیف اند،
بر ایشان حکم نتوان کردن که نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر.

آن اندیشه ها را حق تعالی پدید می آورد در تو.
تو نتوانی آن را به صدهزار جهد و لاحول از خود دور کردن.
(مولوی، فیه مافیه)

- عشق، مردم خوار است؛ بی عشق، مردم خار است. (خواجه
عبدالله انصاری، رساله دل و جان)


- دل من ارزنی

عشق تو کوهی

چه سایی زیر کوهی

ارزنی را؟ (رودکی سمرقندی)

- صدشکر که دیدیم چو ما بی دل و دین بود
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم (حافظ)

- به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را (حافظ)

- شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتیست که از روزگار هجران گفت (حافظ)

- باده نوشی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست! (حافظ)

- حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جوی
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را (حافظ)

- بر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی
زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد! (مولوی)

- لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز! (شاهبداغ خان)

- فلسفه، تمرین مردن است. (سقراط)

- میوه ی کدام فصلی
که هیچ وقت نمی رسی ... (اشغالگر)

- امام جعفر صادق (ع):
«إن الدین عند الله الاسلام» آن چیزی است که صاحبش را از وسوسه های شیطان و خطرهای نفس (هواجس) و عذاب آخرت به سلامت دارد. (سلمی، مجموعه آثار، ج1، ص 24)


- قال الجنید:
حقایق بیزارند از اینکه براى دل‏ها چیزى براى تفسیر و تأویل باقى گذارند. (ترجمه مهدی محبتی، ص 368)

آخرین نظرات

حقیقت تائو: وحدت یین و یانگ (بخش دوم)

سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۳، ۰۸:۵۱ ق.ظ

تائو به معنی طریقت یا راه و روش، آیینی فلسفی-عرفانی منسوب به لائوتزو می‌باشد که اساس آن بر وحدت وجود و نکوهش عقل استوار است و 600 سال قبل از میلاد مسیح در چین شکل گرفت.

حقیقت تائو:1

لائو تزو:«یک از تائو متولد می‌شود و دو از یک به وجود می‌آید. سه از دو زاده می‌شود و همه چیز از سه به‌وجود می‌آید.»

یک یا نهایت بزرگ، نیروی فراگیر و بدون ضد تائوست است که دو، یعنی یین (نیروی منفی) و یانگ (نیروی مثبت) را به‌وجود می‌آورد، همواره یکی از این دو نیرو غلبه می‌یابد و طبیعت در راه تائو به‌پیش می‌رود؛ ولی از بر هم‌کنش این دو، سه که همان زندگی است شکل می‌گیرد.

------------------------------

1. تذکر: برای تحلیل و مقایسه تطبیقی به بخش اول از این پست (حقیقت زروان: وحدت خیر و شر) مراجعه شود.


تائو

بنابراین بنیان عالم کثرت بر تضاد است و هر نمودی جنبه متناقض خود را دارد؛ ولی وقتی یین و یانگ با هم ترکیب شوند همه چیز در هم‌آهنگی آرامش می‌یابد. از این‌رو در صورت کلی زندگی، نیروهای تائو دوباره به هم می‌امیزند و زندگی همان تائو و بازگشت به آن حقیقت کلی است؛ که اصل بازگشت یا «فن» نام دارد و این بازگشت همان حرکت تائو یا جنبه پویایی حقیقت است.

در واقع اصل بازگشت، تمایزها را از میان برداشته و وحدت همه اشیا را در نیرویی فراگیر که همان طریقت یا تائوست نشان می‌دهد.


منبع: مظاهری سیف، حمیدرضا. (1388)، تجربه‌های عرفانی در ادیان، قم: مؤسسه بوستان کتاب. ص 80-82.


موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۰۶/۱۱
صبا فدوی