عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

سلام بر شما! خوش آمدید!

- عرفان خراسان، به کوشش مردمی دانشی، به ویژه دانشجویان گروه عرفان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور راه اندازی شده و موضوع آن بررسی مسائل باطنی است.
- اینجا فضایی است برای گفتگو، میدانی است برای شکوفایی، پنجره ای است به سوی زیبایی.

دبیر سایت: دکتر محی الدین قنبری

* سخن هفته:

- در راه یگانگى نه کفر است و نه دین
یک گام ز خود برون نه و راه ببین‏

اى جان و جهان! تو راه اسلام گزین
با مار سیه نشین و با خود منشین‏ (بوسعید ابوالخیر؛ منقول در نفحات جامی، به کوشش محمود عابدی، 309)


- جمله خیالات جهان ، پیش خیال او روان
مانند آهن پاره ها ، در جذبه ی آهن ربا

- اندیشه ها مرغان هوایی اند.
اندیشه ها لطیف اند،
بر ایشان حکم نتوان کردن که نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر.

آن اندیشه ها را حق تعالی پدید می آورد در تو.
تو نتوانی آن را به صدهزار جهد و لاحول از خود دور کردن.
(مولوی، فیه مافیه)

- با هر کمالت اندکی آشفتگی خوش است
هر چند عقل کل شده ای بی جنون مباش. (عبدالقادر بیدل دهلوی)

- عشق، مردم خوار است؛ بی عشق، مردم خار است. (خواجه
عبدالله انصاری، رساله دل و جان)


- دل من ارزنی
عشق تو کوهی
چه سایی زیر کوهی
ارزنی را؟ (رودکی سمرقندی)

- صدشکر که دیدیم چو ما بی دل و دین بود
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم (حافظ)

- به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را (حافظ)

- شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتیست که از روزگار هجران گفت (حافظ)

- باده نوشی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست! (حافظ)

- حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جوی
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را (حافظ)

- بر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی
زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد! (مولوی)

- لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز! (شاهبداغ خان)

- فلسفه، تمرین مردن است. (سقراط)

- میوه ی کدام فصلی
که هیچ وقت نمی رسی ... (اشغالگر)


- قال الجنید:
حقایق بیزارند از اینکه براى دل‏ها چیزى براى تفسیر و تأویل باقى گذارند. (ترجمه مهدی محبتی، ص 368)

آخرین نظرات

ترانه عرفانی سامی یوسف با نام خراسان

چهارشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۵۳ ق.ظ


برای مشاهده این قطعه زیبا به اینجا بروید.

از سرکار خانم صبا فدوی برای ترجمه دقیق و مناسب متن این قطعه متشکریم:


خراسان!

Khorasan!

 

 من آمده ام

I have come

 

اینجا تنهام

Here alone

 

در رویایم،

زمین و سنگ تبدیل به طلا شده!

 In my dream,

Earth and stone turned to gold!

 

چه مدت تو بوده ای خراسان؟

Was that you Long ago Khorasan?

 

تو می توانی مرا بسوی گنج های گمشده ام راهنمایی کنی؟

Can you guide me to the treasures I have lost?

 

تو می توانی به من هر رازی را که فراموش کرده ام نشان دهی؟

Can you show me every secret I forgot?

 

وقتی من آمدم از من پرسیدی اهل کجا بودم،

When I came you asked me where I had come from

 

گفتی وطن من در تمام مدت قلمرو من بوده است.

Said my homeland was my kingdom all along.

 

خراسان

من باید بروم

مرا به خانه برسان.

Khorasan

I must go

Send me home.

 

در من بدم

من شفا یافته ام

من  روییده ام (رشد یافته ام).

Breathe in me

I have healed

I have grown

 

به روح من صلح و آرامش بده

Give me peace

In my soul

 

خراسان

 

تو میتوانی مرا بسوی گنج های گمشده ام راهنمایی کنی؟

تو می توانی به من هر رازی را که فراموش کرده ام نشان دهی؟

وقتی من آمدم از من پرسیدی اهل کجا بودم،

تو گفتی وطن من در تمام مدت قلمرو من و همان راز من بوده است!

خراسان من باید بروم

 

خراساننظرات  (۱)

۲۱ مهر ۹۳ ، ۱۶:۵۰ عزت صفائی
آفرین باید گفت به شاعر و مترجم این شعر و سپاس فراوان از آقای دکتر قنبری که در این پنجره برای شعر جایگاهی قرار داده اند.