عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

سلام بر شما! خوش آمدید!

- عرفان خراسان، به کوشش مردمی دانشی، به ویژه دانشجویان گروه عرفان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور راه اندازی شده و موضوع آن بررسی مسائل باطنی است.
- اینجا فضایی است برای گفتگو، میدانی است برای شکوفایی، پنجره ای است به سوی زیبایی.

دبیر سایت: دکتر محی الدین قنبری

* سخن هفته:

- در راه یگانگى نه کفر است و نه دین
یک گام ز خود برون نه و راه ببین‏

اى جان و جهان! تو راه اسلام گزین
با مار سیه نشین و با خود منشین‏ (بوسعید ابوالخیر؛ منقول در نفحات جامی، به کوشش محمود عابدی، 309)


- جمله خیالات جهان ، پیش خیال او روان
مانند آهن پاره ها ، در جذبه ی آهن ربا

- اندیشه ها مرغان هوایی اند.
اندیشه ها لطیف اند،
بر ایشان حکم نتوان کردن که نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر.

آن اندیشه ها را حق تعالی پدید می آورد در تو.
تو نتوانی آن را به صدهزار جهد و لاحول از خود دور کردن.
(مولوی، فیه مافیه)

- با هر کمالت اندکی آشفتگی خوش است
هر چند عقل کل شده ای بی جنون مباش. (عبدالقادر بیدل دهلوی)

- عشق، مردم خوار است؛ بی عشق، مردم خار است. (خواجه
عبدالله انصاری، رساله دل و جان)


- دل من ارزنی
عشق تو کوهی
چه سایی زیر کوهی
ارزنی را؟ (رودکی سمرقندی)

- صدشکر که دیدیم چو ما بی دل و دین بود
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم (حافظ)

- به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را (حافظ)

- شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتیست که از روزگار هجران گفت (حافظ)

- باده نوشی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست! (حافظ)

- حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جوی
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را (حافظ)

- بر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی
زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد! (مولوی)

- لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز! (شاهبداغ خان)

- فلسفه، تمرین مردن است. (سقراط)

- میوه ی کدام فصلی
که هیچ وقت نمی رسی ... (اشغالگر)


- قال الجنید:
حقایق بیزارند از اینکه براى دل‏ها چیزى براى تفسیر و تأویل باقى گذارند. (ترجمه مهدی محبتی، ص 368)

آخرین نظرات

آبراهام هَرولد مَزلو (۱ ۱۹۰۸ - ۱۹۷۰م)  روان‌شناس برجسته انسان‌گرای آمریکایی و پدر مکتب روان‌شناسی انسان گرا می‌باشد، که نظریه «سلسله مراتب نیازهای انسانی»اش (هرم مزلو) شناخته شده‌است.

مزلو، کتاب مذاهب- ارزش‌ها و تجربه‌های والا را در واکنش به اعتراض مردم آمریکا به رأی دادگاه عالی مبنی بر کنار گذاشتن نیایش در مدارس دولتی به رشته تحریر درآورد. او در این کتاب می‌کوشد تا نشان دهد که ارزش‌های روحانی، معنای طبیعت‌گرایانه دارند و متعلقات انحصاری کلیسا و تشکیلات مذهبی سازمان‌یافته نیستند.مزلو، ابراهام، (1387). "مذاهب،ارزش‌ها و تجربه‌های والا"، ترجمه علی‌اکبر شاملو، تهران: نشر آگه، 139ص.مزلو در این کتاب، باز تعریفی برای علم ارائه می‌دهد تا مانع از دوپاره‌سازی علم و مذهب شود، زیرا او علم بدون ارزش‌های والا را، وسیله‌ای بدون هدف معرفی می‌کند (مثال: شوق یکسان دانشمندان آلمانی برای خدمت به نازی‌ها ، کمونیست‌ها و یا آمریکایی‌ها!) که نتیجه آن تکنولوژی محض است که گاه ضداخلاقی و ضدانسانی می‌شود.

هم‌چنین او معتقد است جداسازی حقیقت و ارزش موجب می‌شود تا مذاهب از حقیقت جدا افتاده و به دشمنان علم تبدیل شوند؛ و چنین مذهبی محکوم به فنا خواهد بود زیرا مدعی داشتن تمام حقیقت است و نمی‌پذیرد که چیز بیشتری برای یادگرفتن وجود دارد؛ در این حالت ایمان به باوری کور تبدیل می‌شود که تمایل به تولید گوسفند دارد نه آدم و به دیکتاتوری و خودکامگی می‌گراید.

مزلو نهایی‌ترین بیماری زمان خود را خلأ ارزشی می‌داند که علت آن شکست نظام‌های ارزشی سنتی است که منجر به روان‌رنجوری موفقیت می‌گردد که در آن افراد امیدوارانه و شادمانه در راه اکسیرهای دروغین تا زمانی‌که بدست نیامده‌اند تلاش می‌کنند و آن‌گاه که به آنها دست یافتند درمی‌یابند که امیدهایی دروغینی بیش نبوده‌اند و دچار فرو ریزش و یأس می‌گردند، تا زمانی‌که امید جدیدی میسر شود.

او راه علاج چنین مرضی را استفاده از نظام‌ ارزش‌های انسانی معتبر و نه نظام‌های ارزشی سنتی می‌داند که با خارج ساختن مفاهیم مقدس و متعالی از حوزه انحصاری کلیسا و وروحانیون، و ورود آن به حوزه علم امکان‌پذیر است.

 

 

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۳/۰۷/۱۵
صبا فدوی