عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

سلام بر شما! خوش آمدید!

- عرفان خراسان، به کوشش مردمی دانشی، به ویژه دانشجویان گروه عرفان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور راه اندازی شده و موضوع آن بررسی مسائل باطنی است.
- اینجا فضایی است برای گفتگو، میدانی است برای شکوفایی، پنجره ای است به سوی زیبایی.

دبیر سایت: دکتر محی الدین قنبری

* سخن هفته:

- در راه یگانگى نه کفر است و نه دین
یک گام ز خود برون نه و راه ببین‏

اى جان و جهان! تو راه اسلام گزین
با مار سیه نشین و با خود منشین‏ (بوسعید ابوالخیر؛ منقول در نفحات جامی، به کوشش محمود عابدی، 309)


- جمله خیالات جهان ، پیش خیال او روان
مانند آهن پاره ها ، در جذبه ی آهن ربا

- اندیشه ها مرغان هوایی اند.
اندیشه ها لطیف اند،
بر ایشان حکم نتوان کردن که نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر.

آن اندیشه ها را حق تعالی پدید می آورد در تو.
تو نتوانی آن را به صدهزار جهد و لاحول از خود دور کردن.
(مولوی، فیه مافیه)

- با هر کمالت اندکی آشفتگی خوش است
هر چند عقل کل شده ای بی جنون مباش. (عبدالقادر بیدل دهلوی)

- عشق، مردم خوار است؛ بی عشق، مردم خار است. (خواجه
عبدالله انصاری، رساله دل و جان)


- دل من ارزنی
عشق تو کوهی
چه سایی زیر کوهی
ارزنی را؟ (رودکی سمرقندی)

- صدشکر که دیدیم چو ما بی دل و دین بود
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم (حافظ)

- به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را (حافظ)

- شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتیست که از روزگار هجران گفت (حافظ)

- باده نوشی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست! (حافظ)

- حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جوی
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را (حافظ)

- بر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی
زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد! (مولوی)

- لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز! (شاهبداغ خان)

- فلسفه، تمرین مردن است. (سقراط)

- میوه ی کدام فصلی
که هیچ وقت نمی رسی ... (اشغالگر)


- قال الجنید:
حقایق بیزارند از اینکه براى دل‏ها چیزى براى تفسیر و تأویل باقى گذارند. (ترجمه مهدی محبتی، ص 368)

آخرین نظرات

      در 900سال پیش امام محمد غزالی می نویسند:"کمیاب است کسی که در علم ریاضی مطالعه وتعمق کند واز دین منحرف نگردد ولگام تقوی راازسر بر نیاورد"(المنقذ من الضلال )به راستی چرا غزالی خواندن علم ریاضی راسبب روگردانی از دین می دانسته؟ 

چراوقتی میرزاحسن رشدیه درتبریز مدارس به سبک جدید راه انداخته متعصبین به مردم میگفتند:اگر فرزندانتان به ان مدارس بروند کافر میشوند؟(تاریخ بیداری ایرانیان بخش اول) چرا جریان ترس از کافر شدن همیشه سایه به سایه ی خرد ورزی وعلم اموزی حرکت کرده است؟

به نظر میرسد آدمها وقتی به کار دانش اندوزی وتفکر می پردازند قوای ذهنی وتحلیلی شان متعالی میشود.در نتیجه برداشتهایشان ازدین متعالی شده ونگاه فیلسوفانه به دین میکنند.فیلسوف همیشه نگاهی ثانوی به یک چیز داردواز بیرون به آن چیز مینگرد خواه آن چیز علم باشدخواه دین.لذا دراین میان آنهایی که این مسیررا طی نکرده اند به آنهایی که راه کسب علم ودانش جدید را انتخاب کرده اند برچسب کفرودور شدن از دین رامی زنند.

چون فکر میکنند برداشت خودشان از دین مساوی است باذات دین وآدمی که ریاضی خوانده یاهر علم دیگر....اکنون نوع نگاه اوبه دین متفاوت شده است لذا از دین  فاصله گرفته وکافر شده است.وقتی ما=دین آنگاه فاصله از ما =فاصله ازدین.این استنتاج کاملا منطقی است.همه اذعان داریم که امام محمد غزالی عارف وصوفی معروف ومعتبری بوده است وچند سال در نظامیه بغدادو نیشابور به تدریس مشغول بوده است.همچنین میدانیم که کتابی در رد فلاسفه دارد.شنیده ایم که ایشان در پی پاسخ سوالی به ملاقات حکیم عمر خیام میرود وهنوز پاسخ خود را نگرفته باشندن صدای اذان  انجا راترک میکند وخیام راباطل میخواند.بنابر این گفتن چنین جملاتی از ایشان بعید نیست.به هر حال ما مردم با استعداد وبا هوش ایران زمانی از ترس آنکه کافر نشویم آنقدر ازقافله ی دانش وخرد عقب رانده شدیم که عزت دین ودینداریمان اکنون خدشه دار شده است.

نظرات  (۱)

۰۹ آبان ۹۳ ، ۱۳:۱۵ محی الدین قنبری
خوب! خانم غرویان به جمع نویسندگان عرفان خراسان خوش آمدید!
تحلیل و یادداشتتان بسیار به جا و خوب بود.
برای کیفیت بهتر موارد زیر را رعایت بفرمایید:
- منبع سخنان نقل شده از غزالی، متعصبین زمان میرزا حسن خان رشدیه و ... حتما ذکرکنید.
- تا آنجا که ممکن است دستور خط فارسی را که می باید از سایت فرهنگستان زبان و ادب فارسی دریافت کنید.
- در زیباسازی مطلب بکوشید.
- پاسخگوی بازخوردهای هر نوشته خود باشید.

باز هم از همکاریتان با عرفان خراسان سپاسگزاری می کنم و امید دارم که روزگاری شکوفاتر را تجربه کنید.