عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

سلام بر شما! خوش آمدید!

- عرفان خراسان، به کوشش مردمی دانشی، به ویژه دانشجویان گروه عرفان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور راه اندازی شده و موضوع آن بررسی مسائل باطنی است.
- اینجا فضایی است برای گفتگو، میدانی است برای شکوفایی، پنجره ای است به سوی زیبایی.

دبیر سایت: دکتر محی الدین قنبری

* سخن هفته:

- در راه یگانگى نه کفر است و نه دین
یک گام ز خود برون نه و راه ببین‏

اى جان و جهان! تو راه اسلام گزین
با مار سیه نشین و با خود منشین‏ (بوسعید ابوالخیر؛ منقول در نفحات جامی، به کوشش محمود عابدی، 309)


- جمله خیالات جهان ، پیش خیال او روان
مانند آهن پاره ها ، در جذبه ی آهن ربا

- اندیشه ها مرغان هوایی اند.
اندیشه ها لطیف اند،
بر ایشان حکم نتوان کردن که نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر.

آن اندیشه ها را حق تعالی پدید می آورد در تو.
تو نتوانی آن را به صدهزار جهد و لاحول از خود دور کردن.
(مولوی، فیه مافیه)

- با هر کمالت اندکی آشفتگی خوش است
هر چند عقل کل شده ای بی جنون مباش. (عبدالقادر بیدل دهلوی)

- عشق، مردم خوار است؛ بی عشق، مردم خار است. (خواجه
عبدالله انصاری، رساله دل و جان)


- دل من ارزنی
عشق تو کوهی
چه سایی زیر کوهی
ارزنی را؟ (رودکی سمرقندی)

- صدشکر که دیدیم چو ما بی دل و دین بود
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم (حافظ)

- به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را (حافظ)

- شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتیست که از روزگار هجران گفت (حافظ)

- باده نوشی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست! (حافظ)

- حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جوی
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را (حافظ)

- بر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی
زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد! (مولوی)

- لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز! (شاهبداغ خان)

- فلسفه، تمرین مردن است. (سقراط)

- میوه ی کدام فصلی
که هیچ وقت نمی رسی ... (اشغالگر)


- قال الجنید:
حقایق بیزارند از اینکه براى دل‏ها چیزى براى تفسیر و تأویل باقى گذارند. (ترجمه مهدی محبتی، ص 368)

آخرین نظرات

     اگر شرح التعرف لمذهب اهل التصوف از مستملی بخاری (نیمه اول قرن پنجم) را کهن ترین متن فارسی صوفیانه ی بر جای مانده بدانیم، دومین آن کشف المحجوب از علی بن عثمان جلابی هجویری غزنوی مشهور به داتا گنج بخش (د حدود 470 ق) است. این عالم اهل سنت که عمری به سفر و تعلیم گذراند در همان اثر هنگامی که از صحابه رسول خدا -خدای همه را رحمت کناد- یاد کرده، ذکری از امام حسین -درود خدا بر او باد- داشته است. نکته هایی خوب در گزارش او وجود دارد؛ خدایش بیامرزاد!

«از محقّقان اولیا بود و قبله اهل بلا و قتیل دشت کربلا و اهل این قصّه بر درستى حال وى متّفقند کى تا حق ظاهر بود مر حق را متابع بود؛ چون حقّ مفقود شد شمشیر برکشید و تا جان عزیز فداى شهادت خداى عزّ و جلّ نکرد نیارامید. و رسول را عم [علیه و آله الصلوة و السلام] اندر وى نشان هایى بود کى او بدان مخصوص بود چنانک عمر بن الخطّاب رضى اللّه عنه روایت کند کى روزى به نزدیک پیغمبر عم اندر آمدم وى را دیدم حسین را بر پشت خود نشانده بود و رشته اندر دهان خود کرفته و یک سر رشته بدست حسین داده تا حسین مى ‏رفت و وى عم از پس حسین به زانوها مى‏ رفت من چون آن بدیدم کفتم نعم الجمل جملک یا ابا عبداللّه پیغمبر گفت عم‏ نعم الراکب هو یا عمر!

و وى را کلام لطیف است اندر طریقت حقّ و رموز بسیار و معاملت نیکو، از وى روایت آرند کفت اشفق الاخوان علیک دینک شفیق‏ترین برادران تو بر تو دین توست از آنچ نجات مرد اندر متابعت دین بود و هلاکش اندر مخالفت آن پس مرد خردمند آن بود کى بفرمان مشفقان بود و شفقت آن بر خود بداند و جز بر متابعت آن نرود و برادر آن بود که نصیحت نماید و در شفقت نبندد، و اندر حکایات یافتم کى روزى مردى به نزدیک وى آمد و کفت یا فرزند رسول خداى عزّ و جلّ مردى درویشم و اطفال دارم مرا از تو قوت امشب مى‏ باید حسین وى را کفت بنشین کى ما را رزقى در راه است تا بیارند بسى برنیامد که پنج صرّه بیاوردند از نزد معاویه اندر هر صرّه هزار دینار و کفتند کى معاویه از تو عذر مى‏ خواهد و مى‏ کوید این* قدر در وجه کهتران صرف کن تا بر اثر این تیمار نیکوتر داشته آید حسین رضى اللّه عنه اشارت* کرد که بدان درویش دهید آن پنج صرّه بدو دادند و از وى عذرها خواست کى بس دیر ماندى و این بس بى‏ خطر عطائى بود کى یافتى و اکر ما دانستیمى کى این مقدارست ترا انتظار ندادیمى ما را معذور دار کى ما از اهل بلائیم و از همه راحت دنیا بازمانده‏ایم و مرادهای دنیای خود کم کرده ‏ایم و زندکانى بمراد دیکران مى‏ باید کرد، و مناقب وى مشهورتر از آنست کى بر هیچ کس از امّت پوشیده باشد؛ و اللّه اعلم‏.»


منبع: 

    - همو، ص 88  و 89 از تصحیح ژوکوفسکی. دوستان توجه داشته باشند که تصحیح استاد محمود عابدی از این تصحیح بهتر است، ولی آن در مجموعه آثار آمده در کتابخانه عرفان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (عرفان 3) نیامده است.

نظرات  (۱)

با سلام
در صورت امکان در مورد عرفان های نوظهور و مختصات آن مطالبی قرار دهید.
آیا صوفیه عقیده ای به ائمه اطهار (ع)دارند؟
پاسخ:
    سلام به شما

- اهل سنت و صوفیان اهل تسنن به ائمه شیعیان نهایت احترام را می گذارند. چه انکه از خاندان رسول خدای اند و دیگر اینکه امامان شیعه به خصوص سه امام اول شیعیان از صحابه هم شمرده می شوند و در فضیلت آنان سخنهای بسیاری در آثارشان موجود است.
    - در مورد عرفان های نوظهور چند پست در سایت هست و در ادامه هم مطالبی خواهد آمد. قصد این است که اکثر مطالب تولید نویسندگان سایت یا انتخاب های خوب ایشان از متون و فضای فرهنگی باشد؛ اگر نه مطلب وسیع است. باید دید که مخاطب دقیق چه می خواهد آن گاه می توان دقیق تر راهنمایی کرد و مطلبی در اختیار قرار داد.
متشکرم.