عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

سلام بر شما! خوش آمدید!

- عرفان خراسان، به کوشش مردمی دانشی، به ویژه دانشجویان گروه عرفان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور راه اندازی شده و موضوع آن بررسی مسائل باطنی است.
- اینجا فضایی است برای گفتگو، میدانی است برای شکوفایی، پنجره ای است به سوی زیبایی.

دبیر سایت: دکتر محی الدین قنبری

* سخن هفته:

- در راه یگانگى نه کفر است و نه دین
یک گام ز خود برون نه و راه ببین‏

اى جان و جهان! تو راه اسلام گزین
با مار سیه نشین و با خود منشین‏ (بوسعید ابوالخیر؛ منقول در نفحات جامی، به کوشش محمود عابدی، 309)


- جمله خیالات جهان ، پیش خیال او روان
مانند آهن پاره ها ، در جذبه ی آهن ربا

- اندیشه ها مرغان هوایی اند.
اندیشه ها لطیف اند،
بر ایشان حکم نتوان کردن که نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر.

آن اندیشه ها را حق تعالی پدید می آورد در تو.
تو نتوانی آن را به صدهزار جهد و لاحول از خود دور کردن.
(مولوی، فیه مافیه)

- با هر کمالت اندکی آشفتگی خوش است
هر چند عقل کل شده ای بی جنون مباش. (عبدالقادر بیدل دهلوی)

- عشق، مردم خوار است؛ بی عشق، مردم خار است. (خواجه
عبدالله انصاری، رساله دل و جان)


- دل من ارزنی
عشق تو کوهی
چه سایی زیر کوهی
ارزنی را؟ (رودکی سمرقندی)

- صدشکر که دیدیم چو ما بی دل و دین بود
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم (حافظ)

- به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را (حافظ)

- شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتیست که از روزگار هجران گفت (حافظ)

- باده نوشی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست! (حافظ)

- حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جوی
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را (حافظ)

- بر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی
زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد! (مولوی)

- لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز! (شاهبداغ خان)

- فلسفه، تمرین مردن است. (سقراط)

- میوه ی کدام فصلی
که هیچ وقت نمی رسی ... (اشغالگر)


- قال الجنید:
حقایق بیزارند از اینکه براى دل‏ها چیزى براى تفسیر و تأویل باقى گذارند. (ترجمه مهدی محبتی، ص 368)

آخرین نظرات

داستان توکل

جمعه, ۳۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۵۱ ب.ظ

    توکل یکی از مقامات است که درنزد صوفیه مشهور است.در کیمیای سعادت آمده است:اگر کسی خیال کند که شرط توکل یعنی همه کارها با حق تعالی است وبه اختیار خود کاری نکند خطاست.وتاکید می کند آیه ی "وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها" (هود -6)(ونیست هیچ جنبنده ای در زمین مگر بر خداست روزی آن)دلیل بر آن نیست که انسان دست از سعی بردارد وبرای کسب روزی از خانه بیرون نرود.در این رابطه...

داستان زیر را می آورد.ابو یعقوب بصری می گوید:"ده روز در حرم گرسنه بودم.بی طاقت گشتم.بیرون آمدم شلغمی انداخته دیدم گفتم بر گیرم.گویی کسی از ظن من ندا کرد که ده روز گرسنگی آنگاه به آخر نصیب تو شلغمی پوسیده.دست بداشتم وبه مسجد آمدم.یکی در آمد.یک قمطره(1) وکعک(2) وشکرومغزبادام پیش من نهادوگفت:در دریا بودیم باد بر آمد نذر کردیم که اگر به سلامت برهیم این قمطره به اول درویش دهیم که ببینیم.از هر یکی کفی بر گرفتم وگفتم باقی به تو بخشیدم وبا خود گفتم بادرا فرموده اند تا در میان دریا روزی تو راست میکند وتو از جای دیگر طلب می کنی؟"

1-صندوقی که در آن کتاب یا عطریات نگه میدارند.

2-نان کاک که از ارد خشک وروغن وشیر بپزند.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۸/۳۰
انسیه غرویان

توکل

قمطره

کیمیای سعادت