عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

سلام بر شما! خوش آمدید!

- عرفان خراسان، به کوشش مردمی دانشی، به ویژه دانشجویان گروه عرفان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور راه اندازی شده و موضوع آن بررسی مسائل باطنی است.
- اینجا فضایی است برای گفتگو، میدانی است برای شکوفایی، پنجره ای است به سوی زیبایی.

دبیر سایت: دکتر محی الدین قنبری

* سخن هفته:

- در راه یگانگى نه کفر است و نه دین
یک گام ز خود برون نه و راه ببین‏

اى جان و جهان! تو راه اسلام گزین
با مار سیه نشین و با خود منشین‏ (بوسعید ابوالخیر؛ منقول در نفحات جامی، به کوشش محمود عابدی، 309)


- جمله خیالات جهان ، پیش خیال او روان
مانند آهن پاره ها ، در جذبه ی آهن ربا

- اندیشه ها مرغان هوایی اند.
اندیشه ها لطیف اند،
بر ایشان حکم نتوان کردن که نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر.

آن اندیشه ها را حق تعالی پدید می آورد در تو.
تو نتوانی آن را به صدهزار جهد و لاحول از خود دور کردن.
(مولوی، فیه مافیه)

- با هر کمالت اندکی آشفتگی خوش است
هر چند عقل کل شده ای بی جنون مباش. (عبدالقادر بیدل دهلوی)

- عشق، مردم خوار است؛ بی عشق، مردم خار است. (خواجه
عبدالله انصاری، رساله دل و جان)


- دل من ارزنی
عشق تو کوهی
چه سایی زیر کوهی
ارزنی را؟ (رودکی سمرقندی)

- صدشکر که دیدیم چو ما بی دل و دین بود
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم (حافظ)

- به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را (حافظ)

- شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتیست که از روزگار هجران گفت (حافظ)

- باده نوشی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست! (حافظ)

- حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جوی
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را (حافظ)

- بر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی
زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد! (مولوی)

- لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز! (شاهبداغ خان)

- فلسفه، تمرین مردن است. (سقراط)

- میوه ی کدام فصلی
که هیچ وقت نمی رسی ... (اشغالگر)


- قال الجنید:
حقایق بیزارند از اینکه براى دل‏ها چیزى براى تفسیر و تأویل باقى گذارند. (ترجمه مهدی محبتی، ص 368)

آخرین نظرات

زنی عارف وهمشهری

سه شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۳، ۰۴:۲۹ ب.ظ

 

اوبانویی است که سلمی درباره ی او مینویسد:در عصر او زنی چون او نبود.در میان زنان عارف خراسان نام فاطمه نیشابوری درخشش خاصی دارد.بایزید بسطامی وذوالنون مصری اورا ثنا گفته اند وذوالنون درباره مسایلی از اوپرسشهایی کرده است.

بایزید.... درباره ی اوگفت:"که درعمر خود یک مردویک زن دیدم. آن زن فاطمه نیشابوری بود.از هیچ مقام وی راخبر نکردم که آن خبر وی راعیان نبود."

یکی از مشایخ از ذوالنون پرسید:که رابزرگتر دیدی دراین طایفه؟گفت:زنی بود درمکه که وی رافاطمه نیشابوریه می گفتند.درفهم معانی قران سخن می گفت که مرا عجب آمد."ذوالنون اورااستاد خود میداند.

این بانو مجلس وعظ داشته است.روزی برای ذوالنون هدیه ای فرستاد.ذوالنون آن راقبول نکردوگفت:درقبول کردن هدیه از زنان مذلت وخواری است.فاطمه گفت:در دنیا صوفی از آن پست تر نیست که سبب درمیان بیند.

از سخنان اونقل شده:"افراد صادق ومتقی در این روزگار دردریایی فرو رفته اند که امواج آن را آشفته میسازد.ایشان خدایشان رابه دعای غریق می خوانند واز وی نجات وخلاصی طلب می کنند."

روزبهان بقلی گفتگوی حلاج با فاطمه را نقل می کند.آنگاه که حلاج بردار بود فاطمه ازاومفهوم تصوف را پرسید.البته با توجه به سال وفات این بانو(223)وسال وفات حلاج(309) این گفتگو صحت ندارد.فاطمه نیشابوری از زنانی بود که چند سال مجاور مکه بود وسفرهایی به بیت المقدس داشته است ودر سال 223در حال عمره گزاردن جان سپرد.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۹/۰۴
انسیه غرویان

فاطمه

نخستین زنان صوفی

نظرات  (۱)

۰۴ آذر ۹۳ ، ۲۱:۲۸ مهناز مظفری
سلام دوست خوبم با سپاس از مطلب خوبتان ایا این بانو همان فاطمه قشیری است

یا خیر؟