عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

سلام بر شما! خوش آمدید!

- عرفان خراسان، به کوشش مردمی دانشی، به ویژه دانشجویان گروه عرفان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور راه اندازی شده و موضوع آن بررسی مسائل باطنی است.
- اینجا فضایی است برای گفتگو، میدانی است برای شکوفایی، پنجره ای است به سوی زیبایی.

دبیر سایت: دکتر محی الدین قنبری

* سخن هفته:

- در راه یگانگى نه کفر است و نه دین
یک گام ز خود برون نه و راه ببین‏

اى جان و جهان! تو راه اسلام گزین
با مار سیه نشین و با خود منشین‏ (بوسعید ابوالخیر؛ منقول در نفحات جامی، به کوشش محمود عابدی، 309)


- جمله خیالات جهان ، پیش خیال او روان
مانند آهن پاره ها ، در جذبه ی آهن ربا

- اندیشه ها مرغان هوایی اند.
اندیشه ها لطیف اند،
بر ایشان حکم نتوان کردن که نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر.

آن اندیشه ها را حق تعالی پدید می آورد در تو.
تو نتوانی آن را به صدهزار جهد و لاحول از خود دور کردن.
(مولوی، فیه مافیه)

- با هر کمالت اندکی آشفتگی خوش است
هر چند عقل کل شده ای بی جنون مباش. (عبدالقادر بیدل دهلوی)

- عشق، مردم خوار است؛ بی عشق، مردم خار است. (خواجه
عبدالله انصاری، رساله دل و جان)


- دل من ارزنی
عشق تو کوهی
چه سایی زیر کوهی
ارزنی را؟ (رودکی سمرقندی)

- صدشکر که دیدیم چو ما بی دل و دین بود
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم (حافظ)

- به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را (حافظ)

- شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتیست که از روزگار هجران گفت (حافظ)

- باده نوشی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست! (حافظ)

- حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جوی
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را (حافظ)

- بر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی
زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد! (مولوی)

- لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز! (شاهبداغ خان)

- فلسفه، تمرین مردن است. (سقراط)

- میوه ی کدام فصلی
که هیچ وقت نمی رسی ... (اشغالگر)


- قال الجنید:
حقایق بیزارند از اینکه براى دل‏ها چیزى براى تفسیر و تأویل باقى گذارند. (ترجمه مهدی محبتی، ص 368)

آخرین نظرات

     فریتس مایر(1998-1912 ,Fritz Meier)، پژوهشگر سوییسی در حوزه تصوف و عرفان ایران، اثری ستوده دارد به نام سنگ بناهای معارف اسلامی که جلد نخستین آن به تصوف اختصاص دارد. عنوان فصل چهارم از این کتاب «خراسان و پایان تصوف کلاسیک» است. در صفحه نخست این فصل، ایشان به تفاوت­های تصوف در قرن دوم و سوم قمری؛نهم میلادی با تصوف در قرن هفتم قمری؛چهاردهم میلادی پرداخته است؛ این تفاوت ها عبارتند از:


1.      در قرن دوم، زبان متصوفه با استثنای مواردی چند فقط عربی است، اما در قرن هفتم زبان های دیگر به خصوص زبان فارسی وارد ادبیات تصوف شد؛

2.      در قرن دوم هنوز تصوف در بند تکالیف دینی [شریعت] قرار نداشت، در قرن هفتم این پیوند برقرار شد؛

3.      در قرن دوم تصوف از دیدگاه حکومت حرکتی مظنون و مشکوک بود اما در قرن هفتم مورد حمایت و پشتیبانی دولتمردان قرار گرفت؛

4.      در قرن دوم تصوف سازمانی و تشکیلاتی نبود بلکه بیشتر جنبه معنوی و شخصی داشت، اما در قرن هفتم خانقاه ها و نظم و ترتیبی خاص پیدا کرد؛

5.      در قرن دوم، تصوف به کلی عاری از مباحث فلسفی و متافیزیکی بود، اما در قرن هفتم این انگیزه ها تقریبا همه جا موجود است؛

6.      در قرن دوم عنصر خیال پرستی و رؤیا گرایی حتی الامکان از سوی متصوفه کلاسیک یا مکتبی سرکوب شد اما در قرن هفتم این عنصر یکی از ارکان عمده ی زندگی معنوی متصوفه را تشکیل داد؛

7.      در قرن دوم، شیخ صوفی مانند استادعلوم فقهی معلم و مدرس رموز و حِکَم عرفان، و شاگرد او به منزله ی طالب علم است، اما در قرن هفتممرشدی است که مریدان خود را با سیر و سلوک آشنا می کند. (ص 127)

 

این کتاب را دوستان ورودی 1392 تهیه نمایند تا در این نیمسال در درس عرفان 3 با هم بخوانیم:

 (مایر، فریتس، سنگ بناهای معارف اسلامی، جلد اول (تصوف)، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، 1388، 534 صفحه، 5400 تومان).

نماینده کلاس تا هفته بعد در همین جا نتیجه پیگیری را به اطلاع دوستان برساند؛ موفق باشید.

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۳/۱۰/۲۳

نظرات  (۱)

۲۳ دی ۹۳ ، ۱۹:۳۱ انسیه جعفری
سلام
باتشکر از اطلاع رسانی شما استاد ارجمند