عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

سلام بر شما! خوش آمدید!

- عرفان خراسان، به کوشش مردمی دانشی، به ویژه دانشجویان گروه عرفان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور راه اندازی شده و موضوع آن بررسی مسائل باطنی است.
- اینجا فضایی است برای گفتگو، میدانی است برای شکوفایی، پنجره ای است به سوی زیبایی.

دبیر سایت: دکتر محی الدین قنبری

* سخن هفته:

- در راه یگانگى نه کفر است و نه دین
یک گام ز خود برون نه و راه ببین‏

اى جان و جهان! تو راه اسلام گزین
با مار سیه نشین و با خود منشین‏ (بوسعید ابوالخیر؛ منقول در نفحات جامی، به کوشش محمود عابدی، 309)


- جمله خیالات جهان ، پیش خیال او روان
مانند آهن پاره ها ، در جذبه ی آهن ربا

- اندیشه ها مرغان هوایی اند.
اندیشه ها لطیف اند،
بر ایشان حکم نتوان کردن که نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر.

آن اندیشه ها را حق تعالی پدید می آورد در تو.
تو نتوانی آن را به صدهزار جهد و لاحول از خود دور کردن.
(مولوی، فیه مافیه)

- با هر کمالت اندکی آشفتگی خوش است
هر چند عقل کل شده ای بی جنون مباش. (عبدالقادر بیدل دهلوی)

- عشق، مردم خوار است؛ بی عشق، مردم خار است. (خواجه
عبدالله انصاری، رساله دل و جان)


- دل من ارزنی
عشق تو کوهی
چه سایی زیر کوهی
ارزنی را؟ (رودکی سمرقندی)

- صدشکر که دیدیم چو ما بی دل و دین بود
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم (حافظ)

- به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را (حافظ)

- شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتیست که از روزگار هجران گفت (حافظ)

- باده نوشی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست! (حافظ)

- حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جوی
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را (حافظ)

- بر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی
زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد! (مولوی)

- لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز! (شاهبداغ خان)

- فلسفه، تمرین مردن است. (سقراط)

- میوه ی کدام فصلی
که هیچ وقت نمی رسی ... (اشغالگر)


- قال الجنید:
حقایق بیزارند از اینکه براى دل‏ها چیزى براى تفسیر و تأویل باقى گذارند. (ترجمه مهدی محبتی، ص 368)

آخرین نظرات

دین حافظ در دیوان حافظ

پنجشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۱۲ ق.ظ


پرسش: دین حافظ چیست؟

پاسخ آن را در اشعار او می توان دید.


- روزگاریست که «سوداى بتان» دین منست

 غم این کار نشاط دل غمگین منست 


- «ستم» از غمزه میاموز که در مذهب عشق 

هر عمل اجرى و هر کرده جزائى دارد 


- «مباش در پى آزار» و هر چه خواهى کن

که در شریعت ما غیر از این گناهى نیست 


- «وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم »

که در طریقت ما کافریست رنجیدن


- وراى «طاعت دیوانگان» ز ما مطلب

که شیخ مذهب ما عاقلى گنه دانست 


- «عشقت» رسد بفریاد ور خود بسان حافظ

قرآن ز بر بخوانى با چارده روایت 


- سالها پیروى مذهب رندان کردم 

تا بفتواى خرد حرص به زندان کردم 


- حافظ افتادگى از دست مده زانکه حسود

عرض و مال و دل و دین در سر مغرورى کرد 


  نتیجه:


تعبیرهایی که حافظ از دین و طریقت مطلوب خود داشته عبارتند از:

 دین عشق و مذهب رندان

او از  «دین» گاهی به مذهب گاه به شریعت و گاه به طریقت یاد می کرده است.


در وجه ایجابی و  آنچه که شایسته و پسندیده  دین عشق و رندی است:

عشق فریاد رس است و دیوانه نمایی و طاعت دیوانگان اصل و اساس است و ملامت کشیدن و نرنجیدن مشخصه است؛جمال پرستی و سودای بتان داشتن راهبرد و استراتژی دین حافظ است و  وفاداری و افتادگی و فروتنی از اخلاق پسندیده دین حافظ شمرده می شود.


و در وجه سلبی یا نواهی و منکرات هم ستم، غرور، حسد، حرص و آزار نرساندن مد نظر حافظ بوده است.

در اشعار او دیگر چیزها بیش از این در پیوند با دین وشریعت حافظ تا این اندازه مهم شمرده نشده است.


موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۱۲/۲۱
محی الدین قنبری

حافظ

دین

محی الدین قنبری

نظرات  (۲)

۲۲ اسفند ۹۳ ، ۱۹:۵۳ مهناز مظفری
با سلام وتشکر از شما استاد عزیز
با کسب اجازه از شما این بیت حافظ نیز به یادم آمد که ارادت او را به اهل بیت نشان میدهد
حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق بدرقه رهت شود همت شحنه نجف
پاسخ:
سلام به شما
بله حافظ سنی مذهبی شافعی بوده است و ایشان هم همچون دیگر شافعیان به خاندان رسول خدا (ص) احترام می گذارند.
وقت شد همین غزل حافظ را که نقدی تند به صوفیان دارد با شرحی مناسب در سایت بگذارید، جا دارد.
سپاسگزارم
متشکرم