عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

سلام بر شما! خوش آمدید!

- عرفان خراسان، به کوشش مردمی دانشی، به ویژه دانشجویان گروه عرفان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور راه اندازی شده و موضوع آن بررسی مسائل باطنی است.
- اینجا فضایی است برای گفتگو، میدانی است برای شکوفایی، پنجره ای است به سوی زیبایی.

دبیر سایت: دکتر محی الدین قنبری

* سخن هفته:

- در راه یگانگى نه کفر است و نه دین
یک گام ز خود برون نه و راه ببین‏

اى جان و جهان! تو راه اسلام گزین
با مار سیه نشین و با خود منشین‏ (بوسعید ابوالخیر؛ منقول در نفحات جامی، به کوشش محمود عابدی، 309)


- جمله خیالات جهان ، پیش خیال او روان
مانند آهن پاره ها ، در جذبه ی آهن ربا

- اندیشه ها مرغان هوایی اند.
اندیشه ها لطیف اند،
بر ایشان حکم نتوان کردن که نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر.

آن اندیشه ها را حق تعالی پدید می آورد در تو.
تو نتوانی آن را به صدهزار جهد و لاحول از خود دور کردن.
(مولوی، فیه مافیه)

- با هر کمالت اندکی آشفتگی خوش است
هر چند عقل کل شده ای بی جنون مباش. (عبدالقادر بیدل دهلوی)

- عشق، مردم خوار است؛ بی عشق، مردم خار است. (خواجه
عبدالله انصاری، رساله دل و جان)


- دل من ارزنی
عشق تو کوهی
چه سایی زیر کوهی
ارزنی را؟ (رودکی سمرقندی)

- صدشکر که دیدیم چو ما بی دل و دین بود
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم (حافظ)

- به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را (حافظ)

- شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتیست که از روزگار هجران گفت (حافظ)

- باده نوشی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست! (حافظ)

- حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جوی
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را (حافظ)

- بر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی
زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد! (مولوی)

- لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز! (شاهبداغ خان)

- فلسفه، تمرین مردن است. (سقراط)

- میوه ی کدام فصلی
که هیچ وقت نمی رسی ... (اشغالگر)


- قال الجنید:
حقایق بیزارند از اینکه براى دل‏ها چیزى براى تفسیر و تأویل باقى گذارند. (ترجمه مهدی محبتی، ص 368)

آخرین نظرات

عارفانه

يكشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۳۷ ق.ظ


الهی به رندان عارف صفت  

به لب تشنگان می معرفت

 

به مردان بی ادعای سلوک

ازآغازتاانتهای سلوک 


به شیران سربیشه معرفت

امیران اندیشه معرفت


به آنانکه درعشق صافی شدند

به دنبال حق بشرحافی شدند


به گلهای خوش منظرباغ راز

به معروف کرخی جنیدو ایاز


به ارض وسماوات نیلوفری

به سهل بن عبدلله تستری

 

به دریای آبی ونیلی قسم

به عرفان مستورشبلی قسم


الهی به اسرارملک حیات

به دریای مواج عین القضات


به حلاج وغوغای نام شهید

به انی اناالهی بایزید


به سرهای بردارمردان حق

به مردان دربی سری مستحق 


به غوغای غزالی ونام او

به احمدبه عرفان آرام او


به شبهای پررمزورازسلوک

به آهنگ هستی نوازسلوک

 

به دریادلان طریق الست

به آن جرعه نوشان بی باده مست


به مردان غلطیده درخون خویش 

به جان دادگان ره دین وکیش


به مستان جام شراب ولا

مقیمان درکوی الااله


به آنانکه باافتخارتمام

نهادنددروادی عشق گام

 

به آنانکه درکشف تام وشهود

بدیدندبادل همه آنچه بود


پس ازسالهاجدوجهدمدام

گذشتندازحس وحال ومقام


زحیرت گذشتندو واصل شدند

مس ناسره بوده کامل شدند


الهی به دریادلان غیور

به افلاکیان همه شوق وشور


//////////////////////////


به من حس وحال عبادت بده

کمی شوق وشوراطاعت بده


کمک کن که درعشق توگم شوم

کمی راحت ازاین تلاطم شوم


به سیروسلوکت گذارم قدم

بنوشم زدریای جودوکرم


کنی جلوه ای درسماعم کنی

زکالای دل درمطاعم کنی


دهی جرعه ای فیض احساس وشور

ویامعجزی دربیابان طور 


به دریای انی اناالهیت

برونم کن ازحس وازماهیت

 

چواحمدمرافخرمعراج ده

شهنشاهی وعزت وتاج ده


چنانم کن که ازنشناسم ازپای سر

زشوقت نخوابم زشب تاسحر


شبی راه صدساله راطی کنم

حدیث فراق توبانی کنم


رهاگردم ازهرچه بود ونبود

به وصلت رسم بعدقوس صعود اشعار از ابراهیم شمشیریان،‌ 2 اردیبهشت 1394


 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۴/۰۲/۲۰
ابراهیم شمشیریان

ابراهیم شمشیریان

شعر عرفانی