عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

سلام بر شما! خوش آمدید!

- عرفان خراسان، به کوشش مردمی دانشی، به ویژه دانشجویان گروه عرفان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور راه اندازی شده و موضوع آن بررسی مسائل باطنی است.
- اینجا فضایی است برای گفتگو، میدانی است برای شکوفایی، پنجره ای است به سوی زیبایی.

دبیر سایت: دکتر محی الدین قنبری

* سخن هفته:

- در راه یگانگى نه کفر است و نه دین
یک گام ز خود برون نه و راه ببین‏

اى جان و جهان! تو راه اسلام گزین
با مار سیه نشین و با خود منشین‏ (بوسعید ابوالخیر؛ منقول در نفحات جامی، به کوشش محمود عابدی، 309)


- جمله خیالات جهان ، پیش خیال او روان
مانند آهن پاره ها ، در جذبه ی آهن ربا

- اندیشه ها مرغان هوایی اند.
اندیشه ها لطیف اند،
بر ایشان حکم نتوان کردن که نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر.

آن اندیشه ها را حق تعالی پدید می آورد در تو.
تو نتوانی آن را به صدهزار جهد و لاحول از خود دور کردن.
(مولوی، فیه مافیه)

- با هر کمالت اندکی آشفتگی خوش است
هر چند عقل کل شده ای بی جنون مباش. (عبدالقادر بیدل دهلوی)

- عشق، مردم خوار است؛ بی عشق، مردم خار است. (خواجه
عبدالله انصاری، رساله دل و جان)


- دل من ارزنی
عشق تو کوهی
چه سایی زیر کوهی
ارزنی را؟ (رودکی سمرقندی)

- صدشکر که دیدیم چو ما بی دل و دین بود
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم (حافظ)

- به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را (حافظ)

- شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتیست که از روزگار هجران گفت (حافظ)

- باده نوشی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست! (حافظ)

- حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جوی
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را (حافظ)

- بر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی
زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد! (مولوی)

- لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز! (شاهبداغ خان)

- فلسفه، تمرین مردن است. (سقراط)

- میوه ی کدام فصلی
که هیچ وقت نمی رسی ... (اشغالگر)


- قال الجنید:
حقایق بیزارند از اینکه براى دل‏ها چیزى براى تفسیر و تأویل باقى گذارند. (ترجمه مهدی محبتی، ص 368)

آخرین نظرات

معرفی کتاب

پنجشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۴، ۰۴:۳۱ ب.ظ

روان شناسی لذت عرفانی

اثر دکتر سوزانا مک ماهون     ترجمه :جمال هاشمی

وقتی شروع به خواندن کتاب می کنید به نظر می آید هیچ ارتباطی بین نام کتاب ومطالب آن نمی یابید.اما به تدریج می توانید هدف نویسنده را در یابید.چرا که او سعی دارد با شناسایی درد ورنج ومنشا آن شما متقاعد کند که ریشه ی همه دردها در زندگی بشر به روان ودرون هر انسان بر می گرددواگر انسان درون خود را به خوبی واکاوی کند وتحت تاثیر الگو های غلط قرار نگیرد می تواند زندگی آرام ولذت بخشی را برای خود فراهم کند.

در این کتاب به سوالاتی از این قبیل پاسخ داده می شود :الگوی فرهنگ غرب یک تربیت غلط وآشفته را به ما آموخته است.راه وچاره چیست؟

چگونه میتوانید از درد ورنج بیهوده زندگی رهایی یابیدو...

معنی کودک درون چیست؟

این کتاب در قالب پرسش وپاسخ است ودر پنج فصل تقسیم بندی شده است .مولف معتقد است که این کتاب برای آن کسانی نوشته شده که تاکنون هیچ کتاب روان شناسی رابرای بهبود  روحیه خویش مطالعه نکرده اند.

او در پیشگفتار می گوید :این ثمره ده سال تجربه من به عنوان یک پزشک روان درمانگر است.

این کتاب را براساس نیاز باید مطالعه کردونمی توان به سرعت آن را مطالعه وبه کنار بگذارید .باید با تامل وبراساس سوالاتی که برایتان پیش می آید به سراغ آن بروید .

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۴/۰۵/۲۲
انسیه غرویان