عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

سلام بر شما! خوش آمدید!

- عرفان خراسان، به کوشش مردمی دانشی، به ویژه دانشجویان گروه عرفان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور راه اندازی شده و موضوع آن بررسی مسائل باطنی است.
- اینجا فضایی است برای گفتگو، میدانی است برای شکوفایی، پنجره ای است به سوی زیبایی.

دبیر سایت: دکتر محی الدین قنبری

* سخن هفته:

- در راه یگانگى نه کفر است و نه دین
یک گام ز خود برون نه و راه ببین‏

اى جان و جهان! تو راه اسلام گزین
با مار سیه نشین و با خود منشین‏ (بوسعید ابوالخیر؛ منقول در نفحات جامی، به کوشش محمود عابدی، 309)


- جمله خیالات جهان ، پیش خیال او روان
مانند آهن پاره ها ، در جذبه ی آهن ربا

- اندیشه ها مرغان هوایی اند.
اندیشه ها لطیف اند،
بر ایشان حکم نتوان کردن که نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر.

آن اندیشه ها را حق تعالی پدید می آورد در تو.
تو نتوانی آن را به صدهزار جهد و لاحول از خود دور کردن.
(مولوی، فیه مافیه)

- با هر کمالت اندکی آشفتگی خوش است
هر چند عقل کل شده ای بی جنون مباش. (عبدالقادر بیدل دهلوی)

- عشق، مردم خوار است؛ بی عشق، مردم خار است. (خواجه
عبدالله انصاری، رساله دل و جان)


- دل من ارزنی
عشق تو کوهی
چه سایی زیر کوهی
ارزنی را؟ (رودکی سمرقندی)

- صدشکر که دیدیم چو ما بی دل و دین بود
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم (حافظ)

- به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را (حافظ)

- شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتیست که از روزگار هجران گفت (حافظ)

- باده نوشی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست! (حافظ)

- حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جوی
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را (حافظ)

- بر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی
زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد! (مولوی)

- لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز! (شاهبداغ خان)

- فلسفه، تمرین مردن است. (سقراط)

- میوه ی کدام فصلی
که هیچ وقت نمی رسی ... (اشغالگر)


- قال الجنید:
حقایق بیزارند از اینکه براى دل‏ها چیزى براى تفسیر و تأویل باقى گذارند. (ترجمه مهدی محبتی، ص 368)

آخرین نظرات

کتاب

جمعه, ۶ شهریور ۱۳۹۴، ۰۷:۴۱ ب.ظ

این کتاب 240صفحه ای دارای سه بخش مقدمات –فیلسوفان تحلیلی ومعنای زندگی-رویکردها ونظریه های معنای زندگی می باشد.در ابتدا نویسنده به پیدایش مسئله معنای زندگی در غرب میپردازد وسپس دو تحلیل از این بحث را ارائه می کند.در تحلیل اول معنای زندگی را همان "هدف زندگی"می داند وبی معنایی را نداشتن هدف در زندگی معرفی می کند.

تحلیل دیگر اینست که معنای زندگی رابه معنای "ارزش زندگی"بدانیم وبی معنایی زندگی یعنی کم رنگ شدن ارزشها.

در فصل سوم کتاب مولف به رویکردهای طرح شده در معنای زندگی پرداخته است.نویسنده در این بخش تقسیم بندی آقای متز در مقالهlife of meaning in developments new" "

را بیان می کند.آقای متزسه رویکرد طبیعت گرا -ناطبیعت گرا وفرا طبیعت گرا را ارائه میکندودر ادامه نظریه های طبیعت گرا رابه دو بخش آفاقی وانفسی تقسیم می کند.

در نظریه متز معنای زندگی مترادف با "ارزش زندگی"که شامل ارزشهای اخلاقی ودینی وحقوقی می شود گرفته شده است.

در این کتاب زندگی معنادار از زندگی توام با خوشبختی جدا می شود وهر کدام ملاکهای جداگانه ای دارند.در قسمتهای پایانی کتاب نویسنده نظریه ضرورت وجود خداوند را برای معنای زندگی مطرح ودلایلی برای آن می گوید.به دنبال آن از ضرورت جاودانگی هر فرد انسانی برای معنای زندگی سخن می گوید.

به نظر حقیر این دو قسمت آخر زیباترین قسمت کتاب است واستفاده از کلمه "دین "در نام کتاب به همین بخش بر می گردد.چرا که در جای دیگر بحثی از دین ورابطه آن با معنای زندگی یافت

نمی شود.

در صفحه 128کتاب آمده است:باید میان تاثیر باور های دینی مانند باور به وجود خدا یا جاودانگی هر فرد انسانی برای معنای زندگی تفاوت نهاد.ضرورت وجود خداوند یا جاودانگی انسان برای معنای زندگی مسئله ای کاملا فلسفی است وبا تاثیر باور انسانها به خداوند یا جاودانگی انسان در معنای زندگی متفاوت است.

در پایان کتاب آثار فارسی در باره معنای زندگی معرفی شده است که دوستان علاقمند به این موضوع میتوانند مطالعه فرمایند.این کتاب حاصل طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رضا بیات

می باشد که انتشارات دانشگاه ادیان ومذاهب آنرا به چاپ رسانده است.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۴/۰۶/۰۶
انسیه غرویان