عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

سلام بر شما! خوش آمدید!

- عرفان خراسان، به کوشش مردمی دانشی، به ویژه دانشجویان گروه عرفان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور راه اندازی شده و موضوع آن بررسی مسائل باطنی است.
- اینجا فضایی است برای گفتگو، میدانی است برای شکوفایی، پنجره ای است به سوی زیبایی.

دبیر سایت: دکتر محی الدین قنبری

* سخن هفته:

- در راه یگانگى نه کفر است و نه دین
یک گام ز خود برون نه و راه ببین‏

اى جان و جهان! تو راه اسلام گزین
با مار سیه نشین و با خود منشین‏ (بوسعید ابوالخیر؛ منقول در نفحات جامی، به کوشش محمود عابدی، 309)


- جمله خیالات جهان ، پیش خیال او روان
مانند آهن پاره ها ، در جذبه ی آهن ربا

- اندیشه ها مرغان هوایی اند.
اندیشه ها لطیف اند،
بر ایشان حکم نتوان کردن که نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر.

آن اندیشه ها را حق تعالی پدید می آورد در تو.
تو نتوانی آن را به صدهزار جهد و لاحول از خود دور کردن.
(مولوی، فیه مافیه)

- با هر کمالت اندکی آشفتگی خوش است
هر چند عقل کل شده ای بی جنون مباش. (عبدالقادر بیدل دهلوی)

- عشق، مردم خوار است؛ بی عشق، مردم خار است. (خواجه
عبدالله انصاری، رساله دل و جان)


- دل من ارزنی
عشق تو کوهی
چه سایی زیر کوهی
ارزنی را؟ (رودکی سمرقندی)

- صدشکر که دیدیم چو ما بی دل و دین بود
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم (حافظ)

- به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را (حافظ)

- شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتیست که از روزگار هجران گفت (حافظ)

- باده نوشی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست! (حافظ)

- حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جوی
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را (حافظ)

- بر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی
زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد! (مولوی)

- لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز! (شاهبداغ خان)

- فلسفه، تمرین مردن است. (سقراط)

- میوه ی کدام فصلی
که هیچ وقت نمی رسی ... (اشغالگر)


- قال الجنید:
حقایق بیزارند از اینکه براى دل‏ها چیزى براى تفسیر و تأویل باقى گذارند. (ترجمه مهدی محبتی، ص 368)

آخرین نظرات
      کتاب دوست و همکار ارجمند، سرکار خانم دکتر صبا فدوی پس از کوشش و پژوهشی گسترده درباره اندیشه های عین القضات همدانی، کشته شده در سال 525 قمری  به دست دوستان فرهنگ و اندیشه رسید و در برگ تقدیم، هدیه به اهل شک شده چه آنکه به گفته عین القضات «اهل شک عزیزاند». قطعه های انتخابی دل انگیز در کنار بحث های دراز دامن و تخصصی و گفته های نو در این کتاب بسیار به چشم می خورد و این ویژگی ای است که آن را هم برای اهل بحث و هم برای مردمان بااحساس و نکته خواه خواستنی می کند.
 
 
 
 
  دو بند از این نوشته خواندنی را برای شما گرامیان یاد می کنم:
 
- برگ 485: از نظر عین القضات «همه مذاهب یا اغلب مذاهب را اصل، راست بوده است، و به روزگار محرَّف شد از ناقلان بد» او وظیفه مردان  خدا را این می داند که وجه درست و تحریف نشده دین را پیدا کنند، طوری که همه فهم باشد. (نامه ها، 1377: ج 2، 297 و 330)
 
- برگ 484:  او همچنین درباره ازدواج معتقد است در منازلی حلال، حرام و حرام حلال می شود؛ به همین علت در منازلی ازدواج که سنتی مؤکد است، حرام است. (نامه ها، ج 1، 74) به همین علت از نظر عین القضات هر کس که ناسخ از منسوخی را در دین نشناسد، شایسته پیری نیست؛ زیرا عوام جزئی از کل را می دانند و این جزء از همه آن کل نیست؛ بنابراین احکام دین به وقت و حال و روزگار آن تغییر می کند؛ و تنها افراد صاحب دل بر این تحول آگاهند و این تحول در احکام تنها در صورتی درست است که به فرمان صاحبدلی باشد و اگر عوام بی فرمان پیر چنین کنند خطا و معصیت است. (همان، 440 و 441) نظری که ابوطالب مکی در ذیل «خلق را از برای بندگی آورده اند»، در کنار حدیثی احتمالاً مجعول از پیامبر (ص) مبنی بر این که » در خبر است که پس از دویست سال زن نگرفتن برای امت من مباح است و اگر بچه سگی را در خانه بزرگ کنید برایتان از تربیت فرزند بهتر است» به آن اشاره کرده است. (مکی، 1417: ج 2، 401).

باری چنین سخن ها بود که قاضی را به سیه گلیمی و سرنوشتی تلخ کشاند حال آنکه نبوغ و درخشش قاضی 
ما را به سوی او می کشاند.
 
گلیم بین که در آن بر چه عیش میراند
سیه گلیمی من بین که دورم از بر او (سعدی)

برای داشتن و خواندن این کتاب ارجمند می توانید اینجا را ببینید.
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱/۰۲/۳۱
محی الدین قنبری

صبا فدوی

عین القضات